Bàn đạp Shimano PD-ME700

1.500.000 VND
Mô tả Bàn đạp XE ĐẠP ĐỊA HÌNH Shimano PD-ME700
Bàn đạp XE ĐẠP CITY BIKE Shimano PD-ME700
Bàn đạp XE ĐẠP TOURING Shimano PD-ME700